Danh sách học viên Lớp vẽ OS


Danh sách học viên Lớp vẽ OS:

Vui lòng Click vào đây để xem thông tin về hồ sơ học viên chi tiết của bạn.

(Sau khi mở link, bạn chọn vào link hồ sơ, tương ứng với tên của mình và click vào để xem)

(Một vài trường hợp Lớp đang cập nhật thông tin)

(Đang cập nhật tính năng Gallery bài vẽ học viên)

Mã số Họ và tên Giới tính Khóa học Ngày đăng ký
1 Trần Văn Thang Nam V 03/06/2012
2 Tạ Thị Bích Hồng Nữ CD(chân dung) 03/06/2012
3 Tạ Thị Bích Hồng Nữ TP(thư pháp) 03/06/2012
4 Quách Ái Ny Nữ H(trangtri) 03/06/2012
5 Nguyễn Hồng Yến Nữ H(trangtri) 09/06/2012
6 Đỗ Vũ Linh Nam PT(phác thảo tay) 03/07/2012
7 Vũ Lê Duy Bảo Nam B 05/08/2012
8 Trương Thị Thu Uyên Nữ TP(thư pháp) 18/08/2012
9 Trương Nhuận Phát Nam A 18/08/2012
10 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ PT(phác thảo tay) 26/08/2012
11 Lê Minh Đức Nam A 15/09/2012
12 Nguyễn Đình Minh Thi Nữ A 15/09/2012
13 Bùi Thị Ngọc Quỳnh Nữ HHCB 15/09/2012
14 Nguyễn Hoàng Hà Nữ V1 15/09/2012
15 Tôn Thị Quỳnh Hương Nữ SD(sơn dầu) 16/09/2012
16 Võ Hoàng Hiếu Nam HHCB 22/09/2012
17 Võ Ngọc Bảo Minh Nam A 22/09/2012
18 Trần Vũ Nhật Truyền Nam A 29/09/2012
19 Phan Hoàng Quang Minh Nam V 29/09/2012
20 Võ Thị Hồng Vân Nữ H(trangtri) 29/09/2012
21 Nguyễn Lưu Thanh Xuân Nữ CD(chân dung) 01/10/2012
22 Nguyễn Lưu Kim Xuân Nữ CD(chân dung) 01/10/2012
23 Lê Tấn Bão Nam TP(thư pháp) 07/10/2012
24 Trương Thị Thủy Nữ CD(chân dung) 08/10/2012
25 Trần Thị Kiều Phương Nữ HHCB 09/10/2012
26 Văn Thị Hạnh Thủy Nữ SD(sơn dầu) 13/10/2012
27 Phan Trần Anh Tài Nam V 14/10/2012
28 Tôn Phạm Xuân Phước Nam V 15/10/2012
29 Hồ Thị Thanh Hương Nữ HHCB 27/10/2012
30 Đào Trọng Hải Nam HHCB 08/11/2012
31 Nguyễn Hồng Vân Nữ KH(ký họa) 08/11/2012
32 Nguyễn Kim Tuyến Nữ H(trangtri) 11/11/2012
33 Trần Hoàng Gia Linh Nữ V 29/11/2012
34 Nguyễn Lê Như Hảo Nữ H(trangtri) 03/12/2012
35 Đinh Mỹ Hương Nữ V 03/12/2012
36 Huỳnh Thị Hoàng Mi Nữ HHCB 20/12/2012
37 Nguyễn Anh Hoàng Phúc Nam V 03/01/2013
38 Trần Thị Thanh Hương Nữ HHCB
39 Trương Xuân Hoa Nữ H(trangtri) 10/01/2013
40 Nguyễn Quốc Hưng Nam V 27/01/2013
41 La Kim Ngân Nữ H(trangtri) 24/02/2013
42 Trần Thị Trâm Anh Nữ H(trangtri) 14/03/2013
43 Ngô Thị Phương Ánh Nữ H(trangtri) 03/03/2013
44 Nguyễn Tri Nhiệm Nam HHCB 10/03/2013
45 Phương Ngọc Hân Nữ V 13/03/2013
46 Nguyễn Kim Lân Nam Kiến trúc TH 14/03/2013
47 Võ Phương Thảo Nữ H(trangtri) 19/03/2013
48 Nguyễn Hữu Bích Ngọc Nữ V 20/03/2013
49 Huỳnh Ý Vi Nữ V 31/03/2013
50 Phan Thùy Thanh Duyên Nữ H(trangtri) 04/04/2013
51 Trần Thị Thảo Nguyên Nữ HHCB 06/04/2013
52 Vũ Thanh Nhàn Nữ H(trangtri) 18/04/2013
53 Đinh Thị Huyền Linh Nữ H(trangtri) 24/04/2013
54 Thân Thị Kim Phượng Nữ H(trangtri) 24/04/2013
55 Vương Ngọc Thiên Kim Nữ A 05/05/2013
56 Đoàn Nam Phong Nam A 05/05/2013
57 Nguyễn Thu Hằng Nữ A 12/05/2013
58 Nguyễn Đăng Quang Nam H(trangtri) 12/05/2013
59 Đỗ Thị Thanh Vân Nữ H(trangtri) 19/05/2013
60 Đỗ Thị Thu Nữ H(trangtri) 19/05/2013
61 Phạm Vũ Thùy Duyên Nữ V 21/05/2013
62 Nguyễn Duy Trung Nam H(trangtri) 28/05/2013
63 Lê Vũ Nam V1 30/05/2013
64 Cao Nguyễn Quỳnh Như Nữ H(trangtri) 30/05/2013
65 Lại Quốc Ân Nam A 29/05/2013
66 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ H(trangtri) 02/06/2013
67 Cao Ngọc Vân An Nữ A 06/06/2013
68 Cao Ngọc Vân Anh Nữ A 06/06/2013
69 Trần Huỳnh Thảo Ngọc Nữ B 08/06/2013
70 Trần Huỳnh Lan Ngọc Nữ B 08/06/2013
71 Huỳnh Minh Nhựt Nữ H(trangtri) 09/06/2013
72 Lê Huy Khang Nam V 12/06/2013
73 Lâm Chánh Thiên Duyên Nữ V 20/06/2013
74 Đào Thi Thi Nữ V 23/06/2013
75 Hà Ngọc Quốc Thái Nam V 23/06/2013
76 Phạm Hương Thủy Tiên Nữ H(trangtri) 29/06/2013
77 Đào Thái Lily Nữ V 30/06/2013
78 Võ Hữu Minh Chánh Nam PT(phác thảo tay) 30/06/2013
79 Nguyễn Vũ Minh Anh Nữ A 25/07/2013
80 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Nữ A 25/07/2013
81 Huỳnh Kim Hạnh Nữ SD(sơn dầu) 06/2013
82 Hồ Khúc Trà My Nữ A 28/07/2013
83 Huỳnh Hoàng Viên Nam TP(thư pháp) 03/08/2013
84 Lê Thị Bảo Trâm Nữ CD(chân dung) 07/08/2013
85 Lê Thị Minh Thương Nữ V 24/08/2013
86 Vũ Thị Ngọc Diệp Nữ HHCB 31/08/2013
87 Trịnh Thị Bảo Ngọc Nữ B 07/09/2013
88 Nguyễn Thị Quyến Nữ TP(thư pháp) 14/09/2013
89 Nguyễn Hải Công Khanh Nam H(trangtri) 07/12/2014
90 Bùi Kỳ Duyên Nữ V 22/09/2013
91 Nguyễn Dương Quỳnh Nhi Nữ B 22/09/2013
92 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ H(trangtri) 24/09/2013
93 Trần Thụy Thiên Trang Nữ KH(ký họa) 01/10/2013
94 Nguyễn Đăng Khôi Nam B 13/10/2013
95 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ B 13/10/2013
96 Vương Minh Anh Nữ A 19/10/2013
97 Vương Minh Quang Nam A 19/10/2013
98 Nguyễn Thị Liễu Nữ H(trangtri) 20/10/2013
99 Lê Minh Ngọc Nam HHCB 22/10/2013
100 Giang Vinh Quốc Nam B 27/10/2013
101 Lê Viết Tưởng Nam DH(diễn họa) 02/11/2013
102 Võ Thị Lan Anh Nữ HHCB 02/11/2013
103 Võ Thị Hương Vi Nữ HHCB 03/11/2013
104 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ HHCB 07/11/2013
105 Huỳnh Trung Nguyên Nam V 10/11/2013
106 Lâm Ngọc Ánh Nữ H(trangtri) 11/11/2013
107 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ HHCB 12/11/2013
108 Đỗ Ngọc Thanh Hà Nữ A 01/12/2013
109 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ A 15/12/2013
110 Đỗ Thị Mộc Quế Nữ V 21/12/2013
111 Nguyễn Phúc Huy Nam A 28/12/2013
112 Nguyễn Phương Anh Nữ A 28/12/2013
113 Vương Gia Khang Nam A 01/12/2013
114 Phan Trung Hậu Nam V 01/04/2014
115 Trần Thiên Bình Nữ A 01/12/2014
116 Trịnh Thục Khánh Ngọc Nữ A 22/02/2014
117 Nguyễn Văn Vinh Nam H(trangtri) 22/02/2014
118 Lê Vũ Xuân Anh Nữ B 22/02/2014
119 Lê Bảo Ngọc Nữ A 23/02/2014
120 Nguyễn Thị Thanh Phượng Nữ PT(maketing) 01/02/2014
121 Nguyễn Phi Thắng Nam V 01/02/2014
122 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ CD(chân dung) 18/02/2014
123 Phạm Ngọc Khánh Nữ A
124 Võ Đông Anh Nữ PT(phác thảo tay) 04/03/2014
125 Nguyễn Giang Ngọc Hảo Nữ H(trangtri) 06/03/2014
126 Đinh Nguyễn Hoàng Duy Nam V 07/03/2014
127 Cao Hồ Thùy Trang Nữ H(trangtri) 08/03/2014
128 Phạm Tấn Phát Nam A 09/03/2014
129 Nguyễn Trọng Dũng Nam PT(cảnhquan) 11/03/2014
130 Đặng Lê Thiên Kim Nữ A 01/03/2014
131 Đặng Lê Bá Phước Nam A 01/03/2014
132 Đinh Thị Hoàng Vân Nữ PT(thời trang) 01/03/2014
133 Phạm Nguyễn Hồng Ân Nam A 2014
134 Phạm Nguyễn Thiên Ân Nam A 2014
135 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ MN(màu nước) 01/04/2014
136 Thái Phương Liên Nữ A 04/04/2014
137 Thái Trọng Khánh Nữ A 04/04/2014
138 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh Nữ H(trangtri) 01/04/2014
139 Trần Thị Phương Chi Nữ H(trangtri) 01/04/2014
140 Lưu Thanh Huyền Nữ PT(phác thảo tay) 01/04/2014
141 Hà Thị Thanh Lưu Nữ V1
142 Hoàng Nguyên Nam A
143 Nguyễn Cao Mẫn Nghi Nữ A 23/11/2009
144 Bùi Thanh Thịnh Nam A 01/08/2014
145 Nguyễn Văn Toàn Nam V
146 Trần Viết Hùng Nam PT(phác thảo tay)
147 Nguyễn Phú Xuân Mai Nữ A
148 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Nữ A 01/08/2014
149 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ KH(ký họa)
150 Phạm Sơn Thủy Nguyên Nữ A 01/06/2014
151 Phạm Trung Kiên Nam A 30/11/2014
152 Ngô Phương Anh Nữ A 30/11/2014
153 Ninh Gia Luật Nam A
154 Trần Thị Hải Chi Nữ HHCB
155 Bùi Nhật Gia Hân Nữ B
156 Nguyễn Thị Xuân Thủy Nữ PT(phác thảo tay)
157 Nguyễn Minh Trí Nam V
158 Trần Minh Tâm Nam V1 20/03/2016
159 Ngô Thục Uyên Nữ V1
160 Mai Hoàng Anh Nữ B 01/06/2014
161 Mai Minh Anh Nữ A 01/06/2014
162 Lê Viết Hải Châu Nữ A 01/07/2014
163 Nguyễn Bá Phùng Nam H(trangtri)
164 Lê Thị Hiếu Nữ H(trangtri)
165 Bùi Quang Châu Tuấn Nam DH(diễn họa)
166 Trịnh Phúc Trường Thành Nam A 01/05/2014
167 Phạm Nguyễn Cát Uyên Nữ A 01/05/2014
168 Tạ Thị Thanh Hòa Nữ MN(màu nước) 01/06/2014
169 Trịnh Thị Hoài Hương Nữ KH(ký họa) 01/06/2014
170 Nguyễn Ngọc Cẩm Uyên Nữ HHCB 01/06/2014
171 Nguyễn Hoàng Yến Nhi (2) Nữ A 01/06/2014
172 Lục Bảo Anh Thư Nữ B 01/06/2014
173 Phương Trọng Văn Nam V1 01/11/2014
174 Ngô Long Vĩ Nam V1 01/11/2014
175 Huỳnh Khánh Minh Nam A 01/07/2014
176 Huỳnh Khánh Hưng Nam A 01/07/2014
177 Nguyễn Thị Trang Nữ KH(ký họa) 01/07/2014
178 Trần Quỳnh Anh Nữ A 01/07/2014
179 Phạm Sơn Nguyên Khôi Nam A 01/06/2014
180 Lê Ngọc Quỳnh Anh Nữ A
181 Nguyễn Phạm Uyên Uyên Nữ PT(cảnhquan) 01/08/2014
182 Lưu Ý Nam PT(xăm hình) 01/08/2014
183 Nguyễn Thanh Dũng Nam PT(xăm hình) 01/08/2014
184 Nguyễn Hoài Bắc Nam DH(diễn họa) 01/08/2014
185 Trịnh Nhật Tuân Nam PT(đồ họa) 01/09/2014
186 Nguyễn Khánh Đan Nữ PT(maketing) 01/09/2014
187 Phan Nguyễn Thụy Vy Nữ MN(màu nước) 01/09/2014
188 Lê Quỳnh Như Nữ A 01/09/2014
189 Nguyễn Ngọc Hằng Nga Nữ PT(phác thảo tay) 27/02/2016
190 Khúc Minh Ngọc Nữ KH(ký họa) 01/09/2014
191 Nguyễn Huỳnh Tùng Lâm Nam V1 01/09/2014
192 Võ Trần Thanh Trâm Nữ V1 01/09/2014
193 Đỗ Trần Anh Thy Nữ A 07/11/2014
194 Tôn Thất Hiệp Nam HHCB
195 Lê Đăng Khoa Nam V1
196 Phạm Dân Tiên Nam PT(đồ họa)
197 Đỗ Huỳnh Thanh Lâm Nam V
198 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ PT(phác thảo tay)
199 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ V1
200 Mai Văn Phước Nam DH(diễn họa)
201 Nguyễn Giang Trọng Vân Nữ B 21/01/2015
202 Võ Nhật Minh Thư Nữ A 07/12/2014
203 Trịnh Nhật Kim Thành Nam A 13/12/2014
204 Bùi Đào Nhã Minh Nữ A 13/12/2014
205 Trần Hữu Vy An Nữ A 20/12/2014
206 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ A 14/12/2014
207 Võ Hồng Diễm Nữ A 15/11/2014
208 Đoàn Thị Bảo Thúy Nữ CD(chân dung) 26/11/2014
209 Trịnh Phương Nhi Nữ H(trangtri) 27/11/2014
210 Trần Ước Chi Nữ PT(đồ họa) 02/12/2014
211 Đặng Lan Anh Nữ SD(sơn dầu) 02/12/2014
212 Đường Minh Trí Nam A 06/12/2014
213 Nguyễn Thị Kim Thu Nữ PT(phác thảo tay) 06/12/2014
214 Trần Ngọc Kim Thủy Nữ A 07/12/2014
215 Trần Diệp Hoàng Oanh Nữ KH(ký họa) 15/12/2014
216 Nguyễn Hữu An Nam PT(cảnhquan) 15/12/2014
217 Phan Thị Thanh Huyền Nữ HHCB 27/12/2014
218 Nguyễn Thiên Phúc Nam A 13/12/2014
219 Trần Nguyễn Khánh An Nữ A 03/01/2015
220 Cao Vũ Thành Nhân Nam DH(diễn họa) 10/01/2015
221 Nguyễn Thị Dung Nữ HHCB 11/01/2015
222 Quý Hiền Nữ MN(màu nước) 17/01/2015
223 Phạm Gia Khang Nam A 12/04/2015
224 Nguyễn Vỹ Hồng Nữ PT(đồ họa) 25/01/2015
225 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ A 23/01/2015
226 Phan Thanh Bình Nam PT(phác thảo tay) 01/01/2015
227 Bồ Minh Tuấn Nam V1 01/01/2015
228 Đào Phạm Thanh Huyền Nữ PT(đồ họa) 01/01/2015
229 Võ Thị Hồng Hoa Nữ PT(phác thảo tay) 01/01/2015
230 Nguyễn Vương Khang Nam A 01/02/2015
231 Đào Trọng Hoàng Long Nam V1 07/03/2015
232 Lê Thị Thanh Nhi Nữ MN(màu nước) 27/02/2015
233 Hà Thị Minh Phúc Nữ CD(chân dung)
234 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ CD(chân dung)
235 Huỳnh Thị Hồng Hà Nữ PT(xăm hình)
236 Nguyễn Hà My Nữ B 28/02/2015
237 Mai Thị Lan Anh Nữ A
238 Hồ Hải Yến Nữ H(trangtri)
239 Lê Trúc Nhã Nam HHCB 07/03/2015
240 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ MN(màu nước)
241 Nguyễn Nhật Hiền Anh Nữ PT(gốm)
242 Nguyễn Thị Thúy Huyền Nữ TP(thư pháp)
243 Nguyễn Thế Hưng Nam PT(gỗ)
244 Phạm Thị Phương Thảo Nữ PT(phác thảo tay)
245 Phan Ái Xuân Nữ H(trangtri) 17/05/2015
246 Nguyễn Việt Âu Nam PT(đồ họa) 15/03/2015
247 Phạm Lan Phương Nữ KH(ký họa)
248 Nguyễn Võ Ngọc Tường Vi Nữ A 20/03/2015
249 Nguyễn Hồ Quang Huy Nam CD(chân dung) 11/06/2015
250 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ KH(ký họa) 01/04/2015
251 Lê Hải Long Nam KH(ký họa) 02/04/2015
252 Nguyễn Ngọc Kỳ Nam Nữ KH(ký họa) 02/04/2015
253 Cao Thị Thanh Nga Nữ H(trangtri) 14/06/2015
254 Bùi Hải Phụng Nữ V1 07/04/2015
255 Nguyễn Kiến Long Nam KH(ký họa) 11/04/2015
256 Bùi Huyền Thương Nữ H(trangtri) 12/04/2015
257 Trần Thị Thúy Loan Nữ PT(thời trang) 14/07/2015
258 Lưu Minh Tuấn Nam H(trangtri) 18/04/2015
259 Đinh Triệu Minh Nam A 10/07/2015
260 Quyên Nữ A 01/07/2015
261 Nguyễn Ngọc Mỹ Nữ B 23/04/2005
262 Nguyễn Tường Nhã Vy Nữ V1 09/05/2015
263 Trần Hồng Linh Nữ A 10/05/2015
264 Trịnh Phương Loan Nữ H(trangtri) 10/05/2015
265 Đặng Cao Quỳnh Nữ B 17/05/2015
266 Nguyễn Hồng Bảo Ngân Nữ B 22/05/2015
267 Trần Phú Hải Lâm Nam A 23/05/2015
268 Nguyễn Hoàng Gia Nam PT(phác thảo tay) 27/05/2015
269 Phạm Ngọc Thùy Trang Nữ A 30/05/2015
270 Phạm Việt Thành Nam B 30/05/2015
271 Nguyễn Hữu Hiếu Nam SD(sơn dầu) 24/05/2015
272 Thái Ngọc Minh Vy Nữ A 31/05/2015
273 Hoàng Nam Sơn Nam A 04/06/2015
274 Phan Thiện Đào Nguyên Nữ SD(sơn dầu) 04/06/2015
275 Lê Chí Kiên Nam A 07/06/2015
276 Hồ Phạm Ngọc Thanh Nữ B 12/06/2015
277 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ A 13/06/2015
278 Nguyễn Hải Anh Nữ A 14/06/2015
279 Nguyễn Phương Vy Nữ A 14/06/2015
280 Đào Phương Nghi Nữ HHCB 18/06/2015
281 Đào Phương An Nữ B 18/06/2015
282 Trần Thị Huỳnh Như Nữ H(trangtri) 06/07/2015
283 Lê Đăng Khoa Nam A 01/06/2015
284 Cao Ngọc Vân Nhi Nữ A 27/06/2015
285 Tạ Thục Quyên Nữ A 04/07/2015
286 Bùi Thị Tú Huỳnh Nữ A 04/07/2015
287 Nguyễn Ngọc Diệp Quỳnh Nữ A 04/07/2015
288 Nguyễn Ngọc Cẩm Anh Nữ A 04/07/2015
289 Tạ Quốc Huy Nam A 05/07/2015
290 Nguyễn Đặng Toàn Nam HHCB 07/07/2015
291 Bùi Khánh Bằng Nam A 05/07/2015
292 Nguyễn Hoàng Hương Trúc Nữ H(trangtri) 03/07/2015
293 Phạm Phúc Khang Nam A 30/06/2015
294 Nguyễn Đăng Khôi Nam PT(đồ họa) 30/06/2015
295 Phùng Hoàng Việt Thư Nữ B 11/07/2015
296 Phan Thị Minh Anh Nữ A 19/07/2015
297 Phan Nguyễn Minh Châu Nữ B 19/07/2015
298 Nguyễn Minh Anh Nữ A 19/07/2015
299 Đào Thị Thanh Thảo Nữ SD(sơn dầu) 19/07/2015
300 Cao Ngọc Mai Khanh Nữ A 19/07/2015
301 Nguyễn Phạm Nhật Tiên Nữ B 19/07/2015
302 Bùi Khôi Huy Nam PT(xăm hình) 19/07/2015
303 Hoàng Thị Liên Phương Nữ CD(chân dung) 19/07/2015
304 Bùi Thái Uyên Nữ B 19/07/2015
305 Trần Xuân Diệp Nữ PT(nội thất) 19/07/2015
306 Lâm Nhật Hóa Chương Nam SD(sơn dầu) 04/09/2015
307 Trần Hoàng Minh Thư Nữ A 15/08/2015
308 Phạm Hoàng Bảo Nam CD(chân dung) 20/08/2015
309 Phạm Hoàng Khánh Linh Nữ A 23/08/2015
310 Nguyễn Minh Hạnh Nữ B 30/08/2015
311 Nguyễn Huy Nam PT(xăm hình) 01/09/2015
312 Trần Hoàng Thư Nữ A 11/09/2015
313 Hoàng Quốc Huy Nam A 11/09/2015
314 Nguyễn Thanh Ngân Nữ A 05/09/2015
315 Trần Hải Đăng Nam A 06/09/2015
316 Đỗ Thanh Hà Linh Nữ A 11/09/2015
317 Phạm Thị Yến Trúc Nữ PT(thời trang) 17/09/2015
318 Bùi Võ Gia Nghi Nữ A 19/09/2015
319 Phạm Triệu Khánh Linh Nữ A 13/09/2015
320 Phạm Triệu Khang Nam A 13/09/2015
321 Mai Nguyễn Phương Nghi Nữ A 12/09/2015
322 Đào Thị Thùy Trang Nữ PT(phác thảo tay) 12/09/2015
323 Mạch Hương Loan Nữ MN(màu nước) 24/09/2015
324 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ HHCB 27/09/2015
325 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ HHCB 27/09/2015
326 Lê Khánh Anh Vy Nữ HHCB 27/09/2015
327 Võ Hồ Bích Ngọc Nữ H(trangtri) 01/10/2015
328 Lê Tường Anh Nữ A 31/10/2015
329 Võ Tuyến Mai Nữ HHCB 11/10/2015
330 Từ Nhất Khang Nam H(trangtri) 06/10/2015
331 Lê Minh Duy Nam H(trangtri) 13/10/2015
332 Nguyễn Ngọc Thủy Nữ A 08/08/2015
333 La Phương Nghi Nữ B 25/10/2015
334 Nguyễn Kim Loan Nữ SD(sơn dầu) 10/11/2015
335 Mai Phi Hải Huy Nam PT(xăm hình) 13/11/2015
336 Phạm Lan Anh Nữ A 14/11/2015
337 Phạm Minh Anh Nữ A 14/11/2015
338 Lương Liên Kha Mỹ Nữ A 15/11/2015
339 Đào Ngọc Mai Chi Nữ V1 07/11/2015
340 Hán Thị Hải Yến Nữ SDCB 07/11/2015
341 Mai Minh Huy Nam A 21/11/2015
342 Tô Trung Kiên Nam HHCB 17/12/2015
343 Vũ Nguyễn Minh Thư Nữ A 01/12/2015
344 Nguyễn Võ Minh Anh Nữ A 01/12/2015
345 Lê Trung Hậu SU 01/12/2014
346 Trần Đình Vũ Nam HHCB 01/12/2015
347 Nguyễn Mai Thy Nữ A 20/02/2016
348 Nguyễn Trường Phú Nam A 09/01/2016
349 Phan Huyền Trân Nữ MN(màu nước) 22/02/2016
350 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc Nữ A 01/12/2015
351 Hồ Minh Ngọc Nam DH(diễn họa) 05/03/2016
352 Hoàng Nguyễn Yến Nhi Nữ A 14/03/2016
353 Nguyễn Võ Châu Anh Nữ A 26/12/2015
354 Tăng Gia Bảo Nam A 18/03/2016
355 Nguyễn Phúc Minh Nhi Nữ A 02/01/2016
356 Trần Thu Thảo Nữ SD(sơn dầu) 19/03/2016
357 Trần Lý Hồng Chương Nam V1 08/01/2016
358 Lê Cường Thịnh Nam H(trangtri) 09/01/2016
359 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ V1 02/03/2016
360 Trần Thị Hoàng Thơ Nữ V1 31/03/2016
361 Lê Uyển My Nữ A 20/02/2016
362 Lê Duy Khang Nam A 21/02/2016
363 Phan Hoàng Phi Linh Nữ A 04/03/2016
364 Nguyễn Thiên Kim Nữ A 11/03/2016
365 Ngô Hoàng Bảo Châu Nữ A 12/03/2016
366 Lê Thành Đạt Nam DH(diễn họa) 26/02/2016
367 Hà Đức Anh Nam A 12/03/2016
368 Trần Thị Quế Trâm Nữ HHCB 12/03/2016
369 Nguyễn Chí Dũng Nam PT(xăm hình) 22/03/2016
370 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ PT(phác thảo tay) 20/03/2016
371 Lý Đồng Nam SD(sơn dầu) 09/04/2016
372 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ A 17/04/2016
373 Đàm Thị Thanh Hoa Nữ MN(màu nước) 21/04/2016
374 Nguyễn Ngọc Phương Thanh Nữ HHCB 24/04/2016
375 Trần Minh Khang Nam A 24/04/2016
376 Nguyễn Hoàng Trâm Nữ A 28/04/2016
377 Võ Phan Nhật Vy Nữ A 28/04/2016
378 Jiyoen Park Nữ SD(sơn dầu) 08/05/2016
379 Ngô Ngọc Khánh Vân Nữ A 08/05/2016
380 Ngô Gia Huy Nam A 08/05/2016
381 Trần Hải Đăng Giang Nữ PT(phác thảo tay) 10/05/2016
382 Nguyễn Phương Nghi Nữ A 10/04/2016
383 Vũ Xuân Phương Linh Nữ A 29/05/2016
384 Đỗ Khôi Nguyên Nam A 05/09/2010
385 Đỗ Quốc Khánh Nam A 05/09/2010
386 Lê Kim Anh Nữ A 21/05/2016
387 Lê Lý Huyền Trâm Nữ H(trangtri) 03/06/2016
388 Nguyễn Văn Lạc Nam B 04/06/2016
389 Trần Gia Phúc – Regit Santiago Nam H(trangtri) 27/02/2016
390 Châu Ngọc Vy Nữ H(trangtri) 18/06/2016
391 Hoàng Minh Anh Nữ A 25/06/2016
392 Phạm Ngọc Minh Nam B 21/06/2016
393 Trần Hoàng Minh Trang Nữ A 27/08/2016
394 Trần Thanh Thảo Nữ SD(sơn dầu) 28/06/2016
395 Nguyễn Hồng Ngọc Khuê Nữ A 02/07/2016
396 Nguyễn Ngọc Liên Hoa Nữ A 10/07/2016
397 Lại Hoàng Kim Sơn Nam A 23/07/2016
398 Trần Phước Lộc Nam PT(xăm hình) 18/08/2016
399 Phan Thành Được Nam A 13/08/2016
400 Phan Thành Phú Nam A 13/08/2016
401 Nguyễn Lê Thảo Nhi Nữ A 20/08/2016
402 Võ Đình Khải My Nữ A 28/08/2016
403 Đặng Quốc Cường Nam V1 10/09/2016
404 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ A 24/09/2016
405 Dương Hồ Phương Quyên Nữ B 29/09/2016
406 Nguyễn Phi Hoàng Nữ A 02/10/2016
407 Nguyễn Thụy Khanh Nữ A 22/10/2016
408 Trần Ngọc Phương Quỳnh Nữ A 06/11/2016
409 Nguyễn Ngọc Ngân Chi Nữ A 20/11/2016
410 Hoàng Nguyễn Phúc Thịnh Nam A 19/11/2016
411 Mồng Đại Phong Nam A 26/11/2016
412 Châu Hoàng Khánh Hân Nữ A 26/11/2016
413 Nguyễn Phạm Thùy Như Nữ A 04/12/2016
414 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ PT(phác thảo tay) 06/12/2016
415 Quách Trọng Hiếu Nam A 17/12/2016
416 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh Nữ A 11/02/2017
417 Nguyễn Trung Khang Nam A 11/02/2017
418 Phan Hữu Anh Khôi Nam A 02/03/2017
419 Nguyễn Thiên Minh Nam A 24/02/2017
420 Nguyễn Hồng Anh Nữ V 26/02/2017
421 Nguyễn Quỳnh My Nữ A 04/03/2017
422 Tống Thùy An Nữ A 04/03/2017
423 Thân Vĩnh Xuân Mai Nữ A 18/03/2017
424 Nguyễn Hữu Thọ Nam PT(đồ họa) 28/03/2017
425 Lê Xuân Trọng Hiếu Nam A 02/04/2017
426 Lý Ngọc Quỳnh An Nữ B 18/05/2017
427 Lý Ngọc Quỳnh Thư Nữ B 18/05/2017
428 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ A 02/06/2017
429 Nguyễn Quân Nam A 02/06/2017
430 Nguyễn Trần Hải Thy Nữ A 15/06/2017
431 Trần Hương Giang Nữ A 15/06/2017
432 Duy Trác Nam V1 15/06/2017
433 Lê Nguyễn Kim Phụng Nữ V1 01/06/2017
434 Lê Bảo Thy Nữ V1 25/06/2017
435 Nguyễn Phương Dung Nữ H(trangtri) 02/07/2017
436 Nguyễn Trần Chi Mai Nữ A 01/08/2017
437 Nguyễn Trần Vân Chi Nữ A 01/08/2017
438 Thái Ngọc Minh Nữ A 29/07/2017
439 Ngô Đình Gia Phúc Nam A 03/08/2017
440 Vương Đình Nghị Nam A 13/06/2017
441 Trương Nguyễn Gia Hân Nữ A 07/07/2017
442 Trương Nguyễn Gia Huy Nam A 07/07/2017
443 Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh Nữ A 19/08/2017
444 Vương Lâm Nhật Vy Nữ V 06/08/2017
445 Thái Hoàng Phúc Nam V 05/09/2017
446 Hoàng Thanh Trúc Nữ V 27/09/2017
447 Lê Thị Kim Hằng Nữ HHCB 19/09/2017
448 Nguyễn Thị Lan Nữ HHCB 19/09/2017
449 Lê Hoàng Kiều Giang Nữ HHCB 19/09/2017
450 Phạm Ngọc Mai Nữ HHCB 19/09/2017
451 Lê Quỳnh Anh Nữ V 01/10/2017
452 Diệp Bảo Vinh Nam A 18/11/2017
453 Okutani Sota Nam A 22/10/2017
454 Nguyễn Trung Phương Nam SU 26/10/2017
455 Võ Thị Thủy Tiên Nữ PT(thời trang) 26/11/2017
456 Phạm Ngọc Phương Khanh Nữ A 02/12/2017
457 Phạm Minh Triết Nam A 30/09/2017
458 Nguyễn Nguyên Ngọc Hà Nữ A 24/02/2018
459 Nguyễn Hải Thiên Nam A 24/02/2018
460 Phạm Phương Thảo Nữ A 25/01/2018
461 Trần Lê Ánh Minh Nữ A 13/03/2018
462 Nguyễn Khánh Như Nữ A 13/01/2018
463 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ H(trangtri) 17/03/2018
464 Nguyễn Phan Khánh Ngọc Nữ B 03/03/2018
465 Nguyễn Phan Nhật Hạ Nữ B 03/03/2018
466 Nguyễn Gia Bảo Nam A 23/03/2018
467 Phạm Lê Khương Liên Nữ MNCB 20/03/2018
468 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ MNCB 20/03/2018
469 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ MNCB 20/03/2018
470 Nguyễn Phương Nghi Nữ A 2016
471 Phạm Duy Bảo Nam A 24/03/2018
472 Fibell Nữ A 15/10/2017
473 Đào Văn Huỳnh Nam V 29/08/2017
474 Sơ Bích Thủy Nữ H(trangtri) 03/09/2017
475 Hồ Đức Huy Nam 09/09/2017
476 Thục Quân Nam 15/10/2017
477 Vương Nhật Vy Nữ A 28/12/2017
478 Nguyễn Ngọc Hương Giang Nữ A 13/01/2018
479 Khánh Hòa Nữ PT(phác thảo tay) 01/02/2018
480 Đỗ Hoàng Gia Hân Nữ A 30/03/2018
481 Ái Nguyễn Tôn Nữ Song Vy Nữ A 31/03/2018
482 Nguyễn Đăng Khôi Nam V 03/05/2018
483 Nguyễn Công Huy Nam B 20/05/2018
484 Lê Phạm Diệu Thảo Nữ B 25/05/2018
485 Huỳnh Lâm Nam V 10/06/2018
486 Nguyễn Mai Thanh Nữ A 03/06/2018
487 Nguyễn Đình Thiên Huy Nam A 12/06/2018
488 Nguyễn Đình Thiên Bảo Nam A 12/06/2018
489 Nguyễn Phúc Gia Nam A 14/06/2018
490 Vũ Thị Ngọc Huyền Nữ HHCB 17/06/2018
491 Đỗ Thị Ngọc Thúy Nữ MNNC 16/06/2018
492 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ A 12/06/2018
493 Nguyễn Trần Khánh Đoan Nữ B 24/06/2018
494 Đoàn Mạnh Huy Nam V 05/05/2018
495 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ H(trangtri) 28/06/2018
496 Nguyễn Đại Trúc Lâm Nữ A 01/07/2018
497 Huỳnh Hải Thiên Kim Nữ A 07/07/2018
498 Huỳnh Hải Long Nam A 07/07/2018
499 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ MNCB 07/07/2018
500 Trần Bình Phương Nữ A 06/07/2018
501 Hồ Trương Nhật Minh Nam A 05/08/2018
502 Phan Hữu Chiến Nam HHCB 11/08/2018
503 Phan Huy Khang Nam A 11/08/2018
504 Đỗ Duy Thanh Hằng Nữ PT(phác thảo tay) 18/08/2018
505 Lê Diệp Tuyết Nhi Nữ 19/08/2018

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s