Danh sách học viên Lớp vẽ OS


Danh sách học viên Lớp vẽ OS

(Đang cập nhật tính năng Hồ sơ học viên)

Mã số Họ và tên Ngày sinh GT Khóa học Ngày đăng ký
1 Trần Văn Thang 15/04/1993 Nam V 03/06/2012
2 Tạ Thị Bích Hồng 28/01/1992 Nữ CD(chân dung) 03/06/2012
3 Tạ Thị Bích Hồng Nữ TP(thư pháp) 03/06/2012
4 Quách Ái Ny 27/11/1996 Nữ H(trangtri) 03/06/2012
5 Nguyễn Hồng Yến 15/08/1996 Nữ H(trangtri) 09/06/2012
6 Đỗ Vũ Linh 02/05/1989 Nam PT(phác thảo tay) 03/07/2012
7 Vũ Lê Duy Bảo Nam B 05/08/2012
8 Trương Thị Thu Uyên 16/10/1984 Nữ TP(thư pháp) 18/08/2012
9 Trương Nhuận Phát 23/01/2003 Nam A 18/08/2012
10 Bùi Thị Bích Ngọc 26/07/1991 Nữ PT(phác thảo tay) 26/08/2012
11 Lê Minh Đức 03/04/2006 Nam A 15/09/2012
12 Nguyễn Đình Minh Thi 08/09/2003 Nữ A 15/09/2012
13 Bùi Thị Ngọc Quỳnh Nữ HHCB 15/09/2012
14 Nguyễn Hoàng Hà 09/07/1993 Nữ V1 15/09/2012
15 Tôn Thị Quỳnh Hương 14/08/1980 Nữ SD(sơn dầu) 16/09/2012
16 Võ Hoàng Hiếu 24/01/1985 Nam HHCB 22/09/2012
17 Võ Ngọc Bảo Minh 07/04/2004 Nam A 22/09/2012
18 Trần Vũ Nhật Truyền 17/02/2000 Nam A 29/09/2012
19 Phan Hoàng Quang Minh 17/09/1996 Nam V 29/09/2012
20 Võ Thị Hồng Vân 09/11/1996 Nữ H(trangtri) 29/09/2012
21 Nguyễn Lưu Thanh Xuân 03/02/1987 Nữ CD(chân dung) 01/10/2012
22 Nguyễn Lưu Kim Xuân 03/02/1987 Nữ CD(chân dung) 01/10/2012
23 Lê Tấn Bão 01/01/1992 Nam TP(thư pháp) 07/10/2012
24 Trương Thị Thủy 02/05/1988 Nữ CD(chân dung) 08/10/2012
25 Trần Thị Kiều Phương 20/05/1992 Nữ HHCB 09/10/2012
26 Văn Thị Hạnh Thủy Nữ SD(sơn dầu) 13/10/2012
27 Phan Trần Anh Tài 03/09/1996 Nam V 14/10/2012
28 Tôn Phạm Xuân Phước 28/02/1996 Nam V 15/10/2012
29 Hồ Thị Thanh Hương 03/05/1988 Nữ HHCB 27/10/2012
30 Đào Trọng Hải 20/09/1993 Nam HHCB 08/11/2012
31 Nguyễn Hồng Vân 06/03/1993 Nữ KH(ký họa) 08/11/2012
32 Nguyễn Kim Tuyến 15/05/1996 Nữ H(trangtri) 11/11/2012
33 Trần Hoàng Gia Linh 04/11/1196 Nữ V 29/11/2012
34 Nguyễn Lê Như Hảo 23/09/1996 Nữ H(trangtri) 03/12/2012
35 Đinh Mỹ Hương 12/01/1996 Nữ V 03/12/2012
36 Huỳnh Thị Hoàng Mi 30/04/1987 Nữ HHCB 20/12/2012
37 Nguyễn Anh Hoàng Phúc 16/08/1995 Nam V 03/01/2013
38 Trần Thị Thanh Hương 27/05/1986 Nữ HHCB
39 Trương Xuân Hoa 16/03/1996 Nữ H(trangtri) 10/01/2013
40 Nguyễn Quốc Hưng 05/02/1995 Nam V 27/01/2013
41 La Kim Ngân 06/07/1995 Nữ H(trangtri) 24/02/2013
42 Trần Thị Trâm Anh 26/12/1996 Nữ H(trangtri) 14/03/2013
43 Ngô Thị Phương Ánh 19/09/1995 Nữ H(trangtri) 03/03/2013
44 Nguyễn Tri Nhiệm 13/02/1975 Nam HHCB 10/03/2013
45 Phương Ngọc Hân 04/11/1995 Nữ V 13/03/2013
46 Nguyễn Kim Lân 10/10/1995 Nam Kiến trúc TH 14/03/2013
47 Võ Phương Thảo 19/01/1993 Nữ H(trangtri) 19/03/2013
48 Nguyễn Hữu Bích Ngọc 22/07/1996 Nữ V 20/03/2013
49 Huỳnh Ý Vi 22/09/1996 Nữ V 31/03/2013
50 Phan Thùy Thanh Duyên 15/12/1992 Nữ H(trangtri) 04/04/2013
51 Trần Thị Thảo Nguyên 30/10/1992 Nữ HHCB 06/04/2013
52 Vũ Thanh Nhàn 01/12/1991 Nữ H(trangtri) 18/04/2013
53 Đinh Thị Huyền Linh 30/12/1991 Nữ H(trangtri) 24/04/2013
54 Thân Thị Kim Phượng 27/11/1993 Nữ H(trangtri) 24/04/2013
55 Vương Ngọc Thiên Kim 14/03/2006 Nữ A 05/05/2013
56 Đoàn Nam Phong 09/01/2008 Nam A 05/05/2013
57 Nguyễn Thu Hằng Nữ A 12/05/2013
58 Nguyễn Đăng Quang 21/06/1993 Nam H(trangtri) 12/05/2013
59 Đỗ Thị Thanh Vân 12/3/1994 Nữ H(trangtri) 19/05/2013
60 Đỗ Thị Thu 04/05/1994 Nữ H(trangtri) 19/05/2013
61 Phạm Vũ Thùy Duyên 09/07/2996 Nữ V 21/05/2013
62 Nguyễn Duy Trung 11/02/1992 Nam H(trangtri) 28/05/2013
63 Lê Vũ 15/10/1996 Nam V1 30/05/2013
64 Cao Nguyễn Quỳnh Như 12/07/1996 Nữ H(trangtri) 30/05/2013
65 Lại Quốc Ân Nam A 29/05/2013
66 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 07/03/1997 Nữ H(trangtri) 02/06/2013
67 Cao Ngọc Vân An 16/02/2003 Nữ A 06/06/2013
68 Cao Ngọc Vân Anh Nữ A 06/06/2013
69 Trần Huỳnh Thảo Ngọc 28/07/1999 Nữ B 08/06/2013
70 Trần Huỳnh Lan Ngọc 20/06/2001 Nữ B 08/06/2013
71 Huỳnh Minh Nhựt Nữ H(trangtri) 09/06/2013
72 Lê Huy Khang Nam V 12/06/2013
73 Lâm Chánh Thiên Duyên 15/07/1997 Nữ V 20/06/2013
74 Đào Thi Thi 02/02/1996 Nữ V 23/06/2013
75 Hà Ngọc Quốc Thái 08/07/1997 Nam V 23/06/2013
76 Phạm Hương Thủy Tiên 23/05/1997 Nữ H(trangtri) 29/06/2013
77 Đào Thái Lily 18/07/1993 Nữ V 30/06/2013
78 Võ Hữu Minh Chánh 21/07/1993 Nam PT(phác thảo tay) 30/06/2013
79 Nguyễn Vũ Minh Anh 26/12/2008 Nữ A 25/07/2013
80 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 17/09/2005 Nữ A 25/07/2013
81 Huỳnh Kim Hạnh 15/08/1969 Nữ SD(sơn dầu) 2013
82 Hồ Khúc Trà My 23/07/2007 Nữ A 28/07/2013
83 Huỳnh Hoàng Viên 18/03/1986 Nam TP(thư pháp) 03/08/2013
84 Lê Thị Bảo Trâm 20/04/1992 Nữ CD(chân dung) 07/08/2013
85 Lê Thị Minh Thương 15/02/1992 Nữ V 24/08/2013
86 Vũ Thị Ngọc Diệp 25/07/1947 Nữ HHCB 31/08/2013
87 Trịnh Thị Bảo Ngọc 14/03/2005 Nữ B 07/09/2013
88 Nguyễn Thị Quyến 21/11/1953 Nữ TP(thư pháp) 14/09/2013
89 Nguyễn Hải Công Khanh 09/09/1997 Nam H(trangtri) 07/12/2014
90 Bùi Kỳ Duyên 14/01/1997 Nữ V 22/09/2013
91 Nguyễn Dương Quỳnh Nhi 12/08/2000 Nữ B 22/09/2013
92 Nguyễn Thị Mỹ Linh 04/02/1994 Nữ H(trangtri) 24/09/2013
93 Trần Thụy Thiên Trang 08/01/1991 Nữ KH(ký họa) 01/10/2013
94 Nguyễn Đăng Khôi 16/10/2002 Nam B 13/10/2013
95 Nguyễn Thị Thanh Phương 10/01/2004 Nữ B 13/10/2013
96 Vương Minh Anh 21/06/2006 Nữ A 19/10/2013
97 Vương Minh Quang 25/01/2003 Nam A 19/10/2013
98 Nguyễn Thị Liễu 10/06/1995 Nữ H(trangtri) 20/10/2013
99 Lê Minh Ngọc 10/08/1986 Nam HHCB 22/10/2013
100 Giang Vinh Quốc 02/08/2001 Nam B 27/10/2013
101 Lê Viết Tưởng 25/05/1994 Nam DH(diễn họa) 02/11/2013
102 Võ Thị Lan Anh 23/03/1995 Nữ HHCB 02/11/2013
103 Võ Thị Hương Vi 22/10/1995 Nữ HHCB 03/11/2013
104 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11/10/1987 Nữ HHCB 07/11/2013
105 Huỳnh Trung Nguyên 19/07/1996 Nam V 10/11/2013
106 Lâm Ngọc Ánh 14/10/1997 Nữ H(trangtri) 11/11/2013
107 Nguyễn Thị Thu Vân 10/08/1986 Nữ HHCB 12/11/2013
108 Đỗ Ngọc Thanh Hà 03/03/2005 Nữ A 01/12/2013
109 Phạm Ngọc Anh Thư 12/07/2006 Nữ A 15/12/2013
110 Đỗ Thị Mộc Quế 26/07/1995 Nữ V 21/12/2013
111 Nguyễn Phúc Huy 21/12/2005 Nam A 28/12/2013
112 Nguyễn Phương Anh 22/05/2009 Nữ A 28/12/2013
113 Vương Gia Khang 25/09/2008 Nam A 01/12/2013
114 Phan Trung Hậu 30/06/1997 Nam V 01/04/2014
115 Trần Thiên Bình 14/07/2006 Nữ A 01/12/2014
116 Trịnh Thục Khánh Ngọc 01/01/2005 Nữ A 22/02/2014
117 Nguyễn Văn Vinh 16/01/1995 Nam H(trangtri) 22/02/2014
118 Lê Vũ Xuân Anh 17/01/2004 Nữ A 22/02/2014
119 Lê Bảo Ngọc 28/01/2006 Nữ A 23/02/2014
120 Nguyễn Thị Thanh Phượng 11/11/1988 Nữ PT(maketing) 01/02/2014
121 Nguyễn Phi Thắng 30/01/1997 Nam V 01/02/2014
122 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 04/06/1995 Nữ CD(chân dung) 18/02/2014
123 Phạm Ngọc Khánh 15/03/2007 Nữ A
124 Võ Đông Anh 21/10/1979 Nữ PT(phác thảo tay) 04/03/2014
125 Nguyễn Giang Ngọc Hảo 25/09/1995 Nữ H(trangtri) 06/03/2014
126 Đinh Nguyễn Hoàng Duy 09/11/1994 Nam V 07/03/2014
127 Cao Hồ Thùy Trang 26/11/1995 Nữ H(trangtri) 08/03/2014
128 Phạm Tấn Phát 21/10/2008 Nam A 09/03/2014
129 Nguyễn Trọng Dũng 22/03/1987 Nam PT(cảnhquan) 11/03/2014
130 Đặng Lê Thiên Kim 21/11/2004 Nữ A 01/03/2014
131 Đặng Lê Bá Phước 13/12/2009 Nam A 01/03/2014
132 Đinh Thị Hoàng Vân 02/03/1986 Nữ PT(thời trang) 01/03/2014
133 Phạm Nguyễn Hồng Ân 07/03/2007 Nam A 2014
134 Phạm Nguyễn Thiên Ân 09/08/2008 Nam A 2014
135 Nguyễn Thị Thu Trang 16/09/1980 Nữ MN(màu nước) 01/04/2014
136 Thái Phương Liên 27/02/2006 Nữ A 04/04/2014
137 Thái Trọng Khánh 02/08/2008 Nữ A 04/04/2014
138 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh 25/08/1994 Nữ H(trangtri) 01/04/2014
139 Trần Thị Phương Chi 04/10/1981 Nữ H(trangtri) 01/04/2014
140 Lưu Thanh Huyền 03/11/1988 Nữ PT(phác thảo tay) 01/04/2014
141 Hà Thị Thanh Lưu 03/07/1994 Nữ V1
142 Hoàng Nguyên 05/04/2005 Nam A
143 Nguyễn Cao Mẫn Nghi 23/11/2009 Nữ A 23/11/2009
144 Bùi Thanh Thịnh 02/07/1905 Nam A 01/08/2014
145 Nguyễn Văn Toàn 06/07/1993 Nam V
146 Trần Viết Hùng 16/08/1986 Nam PT(phác thảo tay)
147 Nguyễn Phú Xuân Mai 28/01/2005 Nữ A
148 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 13/08/2007 Nữ A 01/08/2014
149 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 05/05/1986 Nữ KH(ký họa)
150 Phạm Sơn Thủy Nguyên 23/08/2004 Nữ A 01/06/2014
151 Phạm Trung Kiên 11/03/2008 Nam A 30/11/2014
152 Ngô Phương Anh 01/01/2009 Nữ A 30/11/2014
153 Ninh Gia Luật 11/11/2005 Nam A
154 Trần Thị Hải Chi 04/06/1996 Nữ HHCB
155 Bùi Nhật Gia Hân 01/01/2004 Nữ B
156 Nguyễn Thị Xuân Thủy 24/04/1987 Nữ PT(phác thảo tay)
157 Nguyễn Minh Trí 05/04/1996 Nam V
158 Trần Minh Tâm 28/01/1998 Nam V1 20/03/2016
159 Ngô Thục Uyên 23/04/1996 Nữ V1
160 Mai Hoàng Anh 14/03/1999 Nữ B 01/06/2014
161 Mai Minh Anh 15/12/2004 Nữ A 01/06/2014
162 Lê Viết Hải Châu 23/05/2006 Nữ A 01/07/2014
163 Nguyễn Bá Phùng 02/02/1996 Nam H(trangtri)
164 Lê Thị Hiếu 16/12/1996 Nữ H(trangtri)
165 Bùi Quang Châu Tuấn 29/06/1992 Nam DH(diễn họa)
166 Trịnh Phúc Trường Thành 15/01/2009 Nam A 01/05/2014
167 Phạm Nguyễn Cát Uyên 19/02/2003 Nữ A 01/05/2014
168 Tạ Thị Thanh Hòa 15/01/1988 Nữ MN(màu nước) 01/06/2014
169 Trịnh Thị Hoài Hương 23/06/1988 Nữ KH(ký họa) 01/06/2014
170 Nguyễn Ngọc Cẩm Uyên 24/06/1985 Nữ HHCB 01/06/2014
171 Nguyễn Hoàng Yến Nhi (2) 30/08/2007 Nữ A 01/06/2014
172 Lục Bảo Anh Thư 05/09/2003 Nữ B 01/06/2014
173 Phương Trọng Văn 14/09/1997 Nam V1 01/11/2014
174 Ngô Long Vĩ 15/06/1997 Nam V1 01/11/2014
175 Huỳnh Khánh Minh 10/12/2009 Nam A 01/07/2014
176 Huỳnh Khánh Hưng 14/02/2005 Nam A 01/07/2014
177 Nguyễn Thị Trang 25/03/1987 Nữ KH(ký họa) 01/07/2014
178 Trần Quỳnh Anh 05/12/2006 Nữ A 01/07/2014
179 Phạm Sơn Nguyên Khôi 06/06/2009 Nam A 01/06/2014
180 Lê Ngọc Quỳnh Anh Nữ A
181 Nguyễn Phạm Uyên Uyên 06/12/1995 Nữ PT(cảnhquan) 01/08/2014
182 Lưu Ý 29/10/1993 Nam PT(xăm hình) 01/08/2014
183 Nguyễn Thanh Dũng 07/06/1996 Nam PT(xăm hình) 01/08/2014
184 Nguyễn Hoài Bắc 10/01/1980 Nam DH(diễn họa) 01/08/2014
185 Trịnh Nhật Tuân 27/11/1993 Nam PT(đồ họa) 01/09/2014
186 Nguyễn Khánh Đan 16/05/1995 Nữ PT(maketing) 01/09/2014
187 Phan Nguyễn Thụy Vy 12/12/1997 Nữ MN(màu nước) 01/09/2014
188 Lê Quỳnh Như 19/01/2009 Nữ A 01/09/2014
189 Nguyễn Ngọc Hằng Nga 01/10/1987 Nữ PT(phác thảo tay) 27/02/2016
190 Khúc Minh Ngọc 02/02/1980 Nữ KH(ký họa) 01/09/2014
191 Nguyễn Huỳnh Tùng Lâm 06/02/1997 Nam V1 01/09/2014
192 Võ Trần Thanh Trâm 11/05/1998 Nữ V1 01/09/2014
193 Đỗ Trần Anh Thy 21/06/2009 Nữ A 07/11/2014
194 Tôn Thất Hiệp 29/12/1948 Nam HHCB
195 Lê Đăng Khoa 10/10/1997 Nam V1
196 Phạm Dân Tiên 22/11/1990 Nam PT(đồ họa)
197 Đỗ Huỳnh Thanh Lâm 21/06/1997 Nam V
198 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/10/1988 Nữ PT(phác thảo tay)
199 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 05/01/1998 Nữ V1
200 Mai Văn Phước 08/02/1975 Nam DH(diễn họa)
201 Nguyễn Giang Trọng Vân 28/04/2003 Nữ B 21/01/2015
202 Võ Nhật Minh Thư 19/01/2008 Nữ A 07/12/2014
203 Trịnh Nhật Kim Thành 11/11/2008 Nam A 13/12/2014
204 Bùi Đào Nhã Minh 22/10/2006 Nữ A 13/12/2014
205 Trần Hữu Vy An 06/05/2006 Nữ A 20/12/2014
206 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 20/10/2007 Nữ A 14/12/2014
207 Võ Hồng Diễm 03/10/2007 Nữ A 15/11/2014
208 Đoàn Thị Bảo Thúy 05/07/1988 Nữ CD(chân dung) 26/11/2014
209 Trịnh Phương Nhi 11/10/1997 Nữ H(trangtri) 27/11/2014
210 Trần Ước Chi 10/01/1991 Nữ PT(đồ họa) 02/12/2014
211 Đặng Lan Anh 17/02/1983 Nữ SD(sơn dầu) 02/12/2014
212 Đường Minh Trí 29/05/2008 Nam A 06/12/2014
213 Nguyễn Thị Kim Thu 09/09/1985 Nữ PT(phác thảo tay) 06/12/2014
214 Trần Ngọc Kim Thủy 17/12/2007 Nữ A 07/12/2014
215 Trần Diệp Hoàng Oanh 07/06/1992 Nữ KH(ký họa) 15/12/2014
216 Nguyễn Hữu An 19/09/1991 Nam PT(cảnhquan) 15/12/2014
217 Phan Thị Thanh Huyền Nữ HHCB 27/12/2014
218 Nguyễn Thiên Phúc 24/03/2007 Nam A 13/12/2014
219 Trần Nguyễn Khánh An 27/02/2009 Nữ A 03/01/2015
220 Cao Vũ Thành Nhân 08/09/1998 Nam DH(diễn họa) 10/01/2015
221 Nguyễn Thị Dung 19/11/1989 Nữ HHCB 11/01/2015
222 Quý Hiền Nữ MN(màu nước) 17/01/2015
223 Phạm Gia Khang 23/09/2008 Nam A 12/04/2015
224 Nguyễn Vỹ Hồng 09/11/1990 Nữ PT(đồ họa) 25/01/2015
225 Nguyễn Trần Phương Anh 08/01/2009 Nữ A 23/01/2015
226 Phan Thanh Bình 27/06/1982 Nam PT(phác thảo tay) 01/01/2015
227 Bồ Minh Tuấn 04/10/1997 Nam V1 01/01/2015
228 Đào Phạm Thanh Huyền 18/12/1991 Nữ PT(đồ họa) 01/01/2015
229 Võ Thị Hồng Hoa 07/06/1954 Nữ PT(phác thảo tay) 01/01/2015
230 Nguyễn Vương Khang 22/05/2008 Nam A 01/02/2015
231 Đào Trọng Hoàng Long 27/10/1995 Nam V1 07/03/2015
232 Lê Thị Thanh Nhi 29/10/1989 Nữ MN(màu nước) 27/02/2015
233 Hà Thị Minh Phúc 19/12/1989 Nữ CD(chân dung)
234 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 04/06/1995 Nữ CD(chân dung)
235 Huỳnh Thị Hồng Hà 09/11/1986 Nữ PT(xăm hình)
236 Nguyễn Hà My 29/10/2003 Nữ B 28/02/2015
237 Mai Thị Lan Anh 07/06/2008 Nữ A
238 Hồ Hải Yến 20/03/1996 Nữ H(trangtri)
239 Lê Trúc Nhã 06/12/1989 Nam HHCB 07/03/2015
240 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 17/02/1995 Nữ MN(màu nước)
241 Nguyễn Nhật Hiền Anh 01/01/1987 Nữ PT(gốm)
242 Nguyễn Thị Thúy Huyền 15/11/1991 Nữ TP(thư pháp)
243 Nguyễn Thế Hưng 13/08/1974 Nam PT(gỗ)
244 Phạm Thị Phương Thảo 02/12/1990 Nữ PT(phác thảo tay)
245 Phan Ái Xuân 13/02/1997 Nữ H(trangtri) 17/05/2015
246 Nguyễn Việt Âu 22/04/1992 Nam PT(đồ họa) 15/03/2015
247 Phạm Lan Phương 03/12/1987 Nữ KH(ký họa)
248 Nguyễn Võ Ngọc Tường Vi 28/11/2008 Nữ A 20/03/2015
249 Nguyễn Hồ Quang Huy 19/11/1999 Nam CD(chân dung) 11/06/2015
250 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 08/06/1905 Nữ KH(ký họa) 01/04/2015
251 Lê Hải Long 19/08/1988 Nam KH(ký họa) 02/04/2015
252 Nguyễn Ngọc Kỳ Nam 15/10/1988 Nữ KH(ký họa) 02/04/2015
253 Cao Thị Thanh Nga 10/03/1996 Nữ H(trangtri) 14/06/2015
254 Bùi Hải Phụng 23/07/1998 Nữ V1 07/04/2015
255 Nguyễn Kiến Long 01/01/1988 Nam KH(ký họa) 11/04/2015
256 Bùi Huyền Thương 04/02/1996 Nữ H(trangtri) 12/04/2015
257 Trần Thị Thúy Loan 05/09/1985 Nữ PT(thời trang) 14/07/2015
258 Lưu Minh Tuấn 16/07/1998 Nam H(trangtri) 18/04/2015
259 Đinh Triệu Minh 07/03/2009 Nam A 10/07/2015
260 Quyên Nữ A
261 Nguyễn Ngọc Mỹ 29/04/2003 Nữ B 23/04/2005
262 Nguyễn Tường Nhã Vy 04/12/1988 Nữ V1 09/05/2015
263 Trần Hồng Linh 09/02/2010 Nữ A 10/05/2015
264 Trịnh Phương Loan 13/01/1998 Nữ H(trangtri) 10/05/2015
265 Đặng Cao Quỳnh 06/06/2001 Nữ B 17/05/2015
266 Nguyễn Hồng Bảo Ngân 07/06/2001 Nữ B 22/05/2015
267 Trần Phú Hải Lâm 19/12/2011 Nam A 23/05/2015
268 Nguyễn Hoàng Gia 04/03/1983 Nam PT(phác thảo tay) 27/05/2015
269 Phạm Ngọc Thùy Trang 07/02/2009 Nữ A 30/05/2015
270 Phạm Việt Thành 03/09/2003 Nam B 30/05/2015
271 Nguyễn Hữu Hiếu 26/12/1973 Nam SD(sơn dầu) 24/05/2015
272 Thái Ngọc Minh Vy 02/01/2009 Nữ A 31/05/2015
273 Hoàng Nam Sơn 09/01/2010 Nam A 04/06/2015
274 Phan Thiện Đào Nguyên 23/06/1981 Nữ SD(sơn dầu) 04/06/2015
275 Lê Chí Kiên 12/11/2008 Nam A 07/06/2015
276 Hồ Phạm Ngọc Thanh 03/03/2003 Nữ B 12/06/2015
277 Nguyễn Ngọc Minh Anh 14/08/2008 Nữ A 13/06/2015
278 Nguyễn Hải Anh 12/01/2009 Nữ A 14/06/2015
279 Nguyễn Phương Vy 04/12/2008 Nữ A 14/06/2015
280 Đào Phương Nghi 21/04/2000 Nữ HHCB 18/06/2015
281 Đào Phương An 07/11/2002 Nữ B 18/06/2015
282 Trần Thị Huỳnh Như 18/03/1996 Nữ H(trangtri) 06/07/2015
283 Lê Đăng Khoa 07/05/2007 Nam A 01/06/2015
284 Cao Ngọc Vân Nhi 08/05/2011 Nữ A 27/06/2015
285 Tạ Thục Quyên 30/09/2010 Nữ A 04/07/2015
286 Bùi Thị Tú Huỳnh 15/05/2004 Nữ A 04/07/2015
287 Nguyễn Ngọc Diệp Quỳnh 11/09/2011 Nữ A 04/07/2015
288 Nguyễn Ngọc Cẩm Anh 25/01/2008 Nữ A 04/07/2015
289 Tạ Quốc Huy 31/08/2004 Nam A 05/07/2015
290 Nguyễn Đặng Toàn 04/01/1992 Nam HHCB 07/07/2015
291 Bùi Khánh Bằng 08/08/2009 Nam A 05/07/2015
292 Nguyễn Hoàng Hương Trúc 17/07/1997 Nữ H(trangtri) 03/07/2015
293 Phạm Phúc Khang 03/08/2011 Nam A 30/06/2015
294 Nguyễn Đăng Khôi 01/06/1992 Nam PT(đồ họa) 30/06/2015
295 Phùng Hoàng Việt Thư 27/11/2003 Nữ B 11/07/2015
296 Phan Thị Minh Anh 11/09/2009 Nữ A 19/07/2015
297 Phan Nguyễn Minh Châu 14/04/2004 Nữ B 19/07/2015
298 Nguyễn Minh Anh 25/10/2011 Nữ A 19/07/2015
299 Đào Thị Thanh Thảo 23/01/1986 Nữ SD(sơn dầu) 19/07/2015
300 Cao Ngọc Mai Khanh 27/10/2005 Nữ A 19/07/2015
301 Nguyễn Phạm Nhật Tiên 27/09/2002 Nữ B 19/07/2015
302 Bùi Khôi Huy 31/10/1993 Nam PT(xăm hình) 19/07/2015
303 Hoàng Thị Liên Phương 14/07/2015 Nữ CD(chân dung) 19/07/2015
304 Bùi Thái Uyên 12/06/2004 Nữ B 19/07/2015
305 Trần Xuân Diệp 07/02/1982 Nữ PT(nội thất) 19/07/2015
306 Lâm Nhật Hóa Chương 17/07/1980 Nam SD(sơn dầu) 04/09/2015
307 Trần Hoàng Minh Thư 07/06/2006 Nữ A 15/08/2015
308 Phạm Hoàng Bảo 06/04/1982 Nam CD(chân dung) 20/08/2015
309 Phạm Hoàng Khánh Linh Nữ A 23/08/2015
310 Nguyễn Minh Hạnh 26/09/2000 Nữ B 30/08/2015
311 Nguyễn Huy 20/04/1995 Nam PT(xăm hình) 01/09/2015
312 Trần Hoàng Thư 01/10/2007 Nữ A 11/09/2015
313 Hoàng Quốc Huy 30/12/2006 Nam A 11/09/2015
314 Nguyễn Thanh Ngân 22/11/2010 Nữ A 05/09/2015
315 Trần Hải Đăng 28/06/2008 Nam A 06/09/2015
316 Đỗ Thanh Hà Linh 14/05/2008 Nữ A 11/09/2015
317 Phạm Thị Yến Trúc 29/12/1991 Nữ PT(thời trang) 17/09/2015
318 Bùi Võ Gia Nghi 28/09/2008 Nữ A 19/09/2015
319 Phạm Triệu Khánh Linh 21/09/2010 Nữ A 13/09/2015
320 Phạm Triệu Khang 17/01/2008 Nam A 13/09/2015
321 Mai Nguyễn Phương Nghi 21/09/2009 Nữ A 12/09/2015
322 Đào Thị Thùy Trang 07/12/1991 Nữ PT(phác thảo tay) 12/09/2015
323 Mạch Hương Loan 07/04/1993 Nữ MN(màu nước) 24/09/2015
324 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/12/1984 Nữ HHCB 27/09/2015
325 Nguyễn Thị Vân Anh 15/07/1987 Nữ HHCB 27/09/2015
326 Lê Khánh Anh Vy 27/11/1986 Nữ HHCB 27/09/2015
327 Võ Hồ Bích Ngọc 14/02/1997 Nữ H(trangtri) 01/10/2015
328 La Đông Nghi 18/05/2002 Nữ B 04/10/2015
329 Võ Tuyến Mai 11/08/1972 Nữ HHCB 11/10/2015
330 Từ Nhất Khang 17/07/1998 Nam H(trangtri) 06/10/2015
331 Lê Minh Duy Nam H(trangtri) 13/10/2015
332 Nguyễn Ngọc Thủy 28/12/2007 Nữ A 08/08/2015
333 La Phương Nghi Nữ B 25/10/2015
334 Nguyễn Kim Loan 01/01/1955 Nữ SD(sơn dầu) 10/11/2015
335 Mai Phi Hải Huy 30/06/1998 Nam PT(xăm hình) 13/11/2015
336 Phạm Lan Anh 05/08/2005 Nữ A 14/11/2015
337 Phạm Minh Anh 24/07/2007 Nữ A 14/11/2015
338 Lương Liên Kha Mỹ 2009 Nữ A 15/11/2015
339 Đào Ngọc Mai Chi 22/05/1998 Nữ V1 07/11/2015
340 Lê Tường Anh Nữ A 31/10/2015
341 Mai Minh Huy 30/03/2011 Nam A 21/11/2015
342 Tô Trung Kiên 19/01/1983 Nam HHCB 17/12/2015
343 Vũ Nguyễn Minh Thư 20/11/2007 Nữ A 01/12/2015
344 Nguyễn Võ Minh Anh 26/01/2010 Nữ A 01/12/2015
346 Trần Đình Vũ 10/10/1970 Nam HHCB 01/12/2015
347 Nguyễn Mai Thy 26/07/2007 Nữ A 20/02/2016
348 Nguyễn Trường Phú 27/05/2005 Nam A 09/01/2016
349 Phan Huyền Trân Nữ MN(màu nước) 22/02/2016
350 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 29/09/2006 Nữ A 01/12/2015
351 Hồ Minh Ngọc Nam DH(diễn họa) 05/03/2016
352 Hoàng Nguyễn Yến Nhi 01/06/2009 Nữ A 14/03/2016
353 Nguyễn Võ Châu Anh 09/10/2008 Nữ A 26/12/2015
354 Tăng Gia Bảo Nam A 18/03/2016
355 Nguyễn Phúc Minh Nhi Nữ A 02/01/2016
356 Trần Thu Thảo 19/11/1992 Nữ SD(sơn dầu) 19/03/2016
357 Trần Lý Hồng Chương 14/01/2001 Nam V1 08/01/2016
358 Lê Cường Thịnh 17/09/1998 Nam H(trangtri) 09/01/2016
359 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11/04/1998 Nữ V1 02/03/2016
360 Trần Thị Hoàng Thơ 21/01/1998 Nữ V1 31/03/2016
361 Lê Uyển My 2010 Nữ A 20/02/2016
362 Lê Duy Khang 24/12/2008 Nam A 21/02/2016
363 Phan Hoàng Phi Linh 21/10/2009 Nữ A 04/03/2016
364 Nguyễn Thiên Kim 22/05/2009 Nữ A 11/03/2016
365 Ngô Hoàng Bảo Châu 24/01/2011 Nữ A 12/03/2016
366 Lê Thành Đạt 26/02/1997 Nam DH(diễn họa) 26/02/2016
367 Hà Đức Anh 09/01/2009 Nam A 12/03/2016
368 Trần Thị Quế Trâm 02/08/1983 Nữ HHCB 12/03/2016
369 Nguyễn Chí Dũng 01/01/1991 Nam PT(xăm hình) 22/03/2016
370 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ PT(phác thảo tay) 20/03/2016
371 Lý Đồng 25/02/2004 Nam SD(sơn dầu) 09/04/2016
372 Nguyễn Ngọc Phương Linh 21/01/2008 Nữ A 17/04/2016
373 Đàm Thị Thanh Hoa 24/05/1990 Nữ MN(màu nước) 21/04/2016
374 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 29/03/1992 Nữ HHCB 24/04/2016
375 Trần Minh Khang 09/05/2011 Nam A 24/04/2016
376 Nguyễn Hoàng Trâm 29/09/2007 Nữ A 28/04/2016
377 Võ Phan Nhật Vy 04/01/2007 Nữ A 28/04/2016
378 Jiyoen Park 10/09/1993 Nữ SD(sơn dầu) 08/05/2016
379 Ngô Ngọc Khánh Vân 24/03/2012 Nữ A 08/05/2016
380 Ngô Gia Huy 12/08/2008 Nam A 08/05/2016
381 Trần Hải Đăng Giang 12/02/1991 Nữ PT(phác thảo tay) 10/05/2016
382 Nguyễn Phương Nghi 10/05/2010 Nữ A 10/04/2016
383 Vũ Xuân Phương Linh 24/10/2007 Nữ A 29/05/2016
384 Đỗ Khôi Nguyên 05/09/2010 Nam A 05/09/2010
385 Đỗ Quốc Khánh 31/08/2007 Nam A 05/09/2010
386 Lê Kim Anh 19/06/2009 Nữ A 21/05/2016
387 Lê Lý Huyền Trâm 17/09/1997 Nữ H(trangtri) 03/06/2016
388 Nguyễn Văn Lạc 13/03/2005 Nam B 04/06/2016
389 Trần Gia Phúc – Regit Santiago 08/02/1998 Nam H(trangtri) 27/02/2016
390 Châu Ngọc Vy 25/10/2000 Nữ H(trangtri) 18/06/2016
391 Hoàng Minh Anh 11/06/2006 Nữ A 25/06/2016
392 Phạm Ngọc Minh 01/05/2003 Nam B 21/06/2016
393 Trần Hoàng Minh Trang Nữ A 27/08/2016
394 Trần Thanh Thảo 22/02/1990 Nữ SD(sơn dầu) 28/06/2016
395 Nguyễn Hồng Ngọc Khuê 18/08/2007 Nữ A 02/07/2016
396 Nguyễn Ngọc Liên Hoa 12/03/2011 Nữ A 10/07/2016
397 Lại Hoàng Kim Sơn 15/04/2011 Nam A 23/07/2016
398 Trần Phước Lộc 02/06/1992 Nam PT(xăm hình) 18/08/2016
399 Phan Thành Được Nam A 13/08/2016
400 Phan Thành Phú Nam A 13/08/2016
401 Nguyễn Lê Thảo Nhi 12/10/2009 Nữ A 20/08/2016
402 Võ Đình Khải My 16/02/2008 Nữ A 28/08/2016
403 Đặng Quốc Cường 18/10/2000 Nam V1 10/09/2016
404 Nguyễn Quỳnh Hương 21/07/2009 Nữ A 24/09/2016
405 Dương Hồ Phương Quyên 28/06/2002 Nữ B 29/09/2016
406 Nguyễn Phi Hoàng 13/04/2009 Nữ A 02/10/2016
407 Nguyễn Thụy Khanh Nữ A 22/10/2016
408 Trần Ngọc Phương Quỳnh Nữ A 06/11/2016
409 Nguyễn Ngọc Ngân Chi 24/11/2011 Nữ A 20/11/2016
410 Hoàng Nguyễn Phúc Thịnh Nam A 19/11/2016
411 Mồng Đại Phong 08/01/2011 Nam A 26/11/2016
412 Châu Hoàng Khánh Hân 13/08/2009 Nữ A 26/11/2016
413 Nguyễn Phạm Thùy Như 26/02/2011 Nữ A 04/12/2016
414 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 24/08/1989 Nữ PT(phác thảo tay) 06/12/2016
415 Quách Trọng Hiếu Nam A 17/12/2016
416 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh Nữ A 11/02/2017
417 Nguyễn Trung Khang Nam A 11/02/2017
418 Phan Hữu Anh Khôi 25/01/2009 Nam A 02/03/2017
419 Nguyễn Thiên Minh 23/07/2009 Nam A 24/02/2017
420 Nguyễn Hồng Anh Nữ B 26/02/2017
421 Nguyễn Quỳnh My 22/03/2009 Nữ A 04/03/2017
422 Tống Thùy An 01/05/2011 Nữ A 04/03/2017
423 Thân Vĩnh Xuân Mai Nữ A 18/03/2017
424 Nguyễn Hữu Thọ Nam PT(đồ họa) 28/03/2017
425 Lê Xuân Trọng Hiếu 01/08/2008 Nam A 02/04/2017
426 Lý Ngọc Quỳnh An 16/06/2006 Nữ B 18/05/2017
427 Lý Ngọc Quỳnh Thư 18/06/2004 Nữ B 18/05/2017
428 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 29/06/2012 Nữ A 02/06/2017
429 Nguyễn Quân 09/09/2010 Nam A 02/06/2017
430 Nguyễn Trần Hải Thy 06/03/2010 Nữ A 15/06/2017
431 Trần Hương Giang 23/11/2010 Nữ A 15/06/2017
432 Duy Trác Nam V1 15/06/2017
433 Lê Nguyễn Kim Phụng 26/05/1999 Nữ V1
434 Lê Bảo Thy 17/07/1999 Nữ V1 25/06/2017
435 Nguyễn Phương Dung 29/01/2000 Nữ V1 02/07/2017
436 Nguyễn Trần Chi Mai 05/12/2009 Nữ A 01/08/2017
437 Nguyễn Trần Vân Chi 28/11/2013 Nữ A 01/08/2017
438 Thái Ngọc Minh 08/12/2011 Nữ A 29/07/2017
439 Ngô Đình Gia Phúc 2012 Nam A 03/08/2017
440 Vương Đình Nghị Nam A 13/06/2017
441 Trương Nguyễn Gia Hân 20/11/2010 Nữ A 07/07/2017
442 Trương Nguyễn Gia Huy 10/11/2012 Nam A 07/07/2017
443 Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh 06/05/2012 Nữ A 19/08/2017
444 Vương Lâm Nhật Vy Nữ V 06/08/2017
445 Thái Hoàng Phúc 06/11/2000 Nam V 05/09/2017
446 Hoàng Thanh Trúc 30/07/2001 Nữ V 27/09/2017
447 Lê Thị Kim Hằng 01/01/1975 Nữ HHCB 19/09/2017
448 Nguyễn Thị Lan 20/03/1967 Nữ HHCB 19/09/2017
449 Lê Hoàng Kiều Giang 15/08/1977 Nữ HHCB 19/09/2017
450 Phạm Ngọc Mai 10/08/1976 Nữ HHCB 19/09/2017
451 Lê Quỳnh Anh 08/06/2000 Nữ V 01/10/2017
452 Diệp Bảo Vinh 07/04/2012 Nam A 18/11/2017
453 Okutani Sota 09/10/2012 Nam A 22/10/2017
454 Nguyễn Trung Phương 06/07/1975 Nam SU 26/10/2017
455 Võ Thị Thủy Tiên 03/03/1972 Nữ PT(thời trang) 26/11/2017
456 Phạm Ngọc Phương Khanh 08/03/2008 Nữ A 02/12/2017
457 Phạm Minh Triết 03/07/2012 Nam A 30/09/2017
458 Nguyễn Nguyên Ngọc Hà 11/08/2009 Nữ A 24/02/2018
459 Nguyễn Hải Thiên 02/09/2012 Nam A 24/02/2018
460 Phạm Phương Thảo 22/08/2011 Nữ A
461 Trần Lê Ánh Minh 29/09/2008 Nữ A 13/03/2018
462 Nguyễn Khánh Như 2010 Nữ A 13/01/2018
463 Nguyễn Thị Hồng Anh 21/10/2000 Nữ H(trangtri) 17/03/2018
464 Nguyễn Phan Khánh Ngọc 31/08/2004 Nữ B 03/03/2018
465 Nguyễn Phan Nhật Hạ 07/01/2009 Nữ B 03/03/2018
466 Nguyễn Gia Bảo 29/01/2009 Nam A 23/03/2018
467 Phạm Lê Khương Liên 27/04/1976 Nữ MN(màu nước) 20/03/2018
468 Nguyễn Thị Thu Trang 09/10/1979 Nữ MN(màu nước) 20/03/2018
469 Nguyễn Thị Phương Linh 25/09/1991 Nữ MN(màu nước) 20/03/2018
470 Nguyễn Phương Nghi 26/05/2011 Nữ A
471 Phạm Duy Bảo 04/01/2011 Nam A 24/03/2018
472 Fibell Nữ A 15/10/2017
473 Đào Văn Huỳnh 26/02/1988 Nam V 29/08/2017
474 Sơ Bích Thủy Nữ H(trangtri) 03/09/2017
475 Hồ Đức Huy Nam 09/09/2017
476 Thục Quân Nam 15/10/2017
477 Vương Nhật Vy Nữ A 28/12/2017
478 Nguyễn Ngọc Hương Giang Nữ A 13/01/2018
479 Khánh Hòa Nữ PT(phác thảo tay) 01/02/2018
480 Đỗ Hoàng Gia Hân Nữ A 30/03/2018
481 Ái Nguyễn Tôn Nữ Song Vy Nữ A 31/03/2018

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s